Luisteren naar eindgebruikers, hun wensen vertalen naar de essentie en het project opleveren binnen de gestelde kaders; altijd toegewijd en bevlogen!

Een uniek, multi-disciplinair oncologie EPD

(Jan 2011 - Dec 2012)

In een oncologisch expertisecentrum is de medische status niet alleen essentieel voor het bijhouden van de behandeling van patiënten, het is tevens een belangrijke bron van informatie voor wetenschappelijk onderzoek. Bij het ontwerpen van het EPD moet het belangrijkste kenmerk van de papieren status, namelijk het multi-disciplinaire chronologisch overzicht van het ziekteproces, behouden blijven. Samen met een toegewijd team van medisch specialisten en ICT adviseurs begeleid Los Advies de transitie van het papieren medisch dossier naar de digitale equivalent. Als adviseur is Renske betrokken bij het vertalen van de benodigdheden en wensen naar een functioneel ontwerp. Het goedgekeurde ontwerp wordt middels prototyping verder uitgewerkt en zal als big-bang ziekenhuisbreed ingevoerd worden.

Verpleging digitaal!

(Jul 2009 - Nov 2011)

Binnen een topklinisch opleidingsziekenhuis verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het elektronisch verpleegkundig dossier. Dat omvat niet alleen project management en het aansturen van zorg en ICT professionals, maar ook het inventariseren van vereisten, ontwerpen, inrichten en testen van functionaliteit, opleiden van eindgebruikers, implementeren, evalueren & verbeteren van het verpleegkundig dossier. Het eindresultaat? Een geïmplementeerd, generiek, ziekenhuisbreed verpleegkundig dossier.

Verder met ons huidige ZIS? & Uitvoering van voorgestelde plan

(Jan 2009 - Apr 2011)

Analyse naar de verbreding van het gebruik van het bestaande ZIS met EPD binnen een topklinisch ziekenhuis. Hamvraag bij deze analyse was: kunnen we verder met het huidige systeem, en zo ja, hoe moeten we verder? De analyse en het begeleidende advies dienden als uitgangspunt voor besluitvorming door Medische Staf en Raad van Bestuur. Na goedkeuring van het advies mocht het voorstel uitgevoerd worden. Als projectleider EPD heeft Los Advies de overgang van gebruikers en gegevens naar het nieuwe EPD begeleid. Dit omvatte zowel systeem ontwerp en implementatie, het migreren van gegevens vanuit andere systemen en het opleiden van zowel medisch als ICT personeel.

De eerste stappen richting gestructureerde verslaglegging

(Mrt 2008 - Dec 2008)

Specialisme specifieke functionele ontwerpen opzetten voor het ziekenhuisbrede EPD van een topklinisch ziekenhuis. Nadruk lag op het vinden van de juiste balans tussen structuur en werkbaarheid, alsmede de herbruikbaarheid van specialisme overstijgende, generieke gegevens. In dit ziekenhuis heeft Los Advies tevens het aanvraagproces van cytostatica onderzocht met als doel in kaart te brengen waar procesmatige inefficiënties verbeterd konden worden. Tevens is er, als opstart naar digitale ordercommunicatie, een analyse uitgevoerd van de huidige aanvraagsystematiek en afhandeling van aanvragen op de afdeling Radiologie.

Van papieren status naar digitaal dossier

(Nov 2006 - Dec 2008)

Projectleider met een actieve hands-on begeleiding bij het gehele proces van EPD uitrol: ontwerpen, ontwikkelen, scholen, implementeren en evalueren. Direct betrokken bij de uitrol van 8 EPD's (zowel snijdend als schouwend): in een periode van 3 maanden van een papieren status naar een digitaal dossier voor het hele zorgtraject. Tevens betrokken geweest bij de optimalisatie van het opname planningsproces, het online maken van poliklinische afspraken, digitale ordercommunicatie en het vastleggen van gegevens en indicatoren voor onderzoeksdoeleinden.