Alléén een oplossing hebben voor een probleem betekent niet per sé dat het probleem is opgelost.

Los Advies is opgericht in 2006 en wordt geleid door Dr. Renske Los, medisch informatiekundig adviseur. Renske heeft, zowel tijdens haar opleidingen als tijdens haar loopbaan, veel ervaring opgedaan op het gebied van kwaliteit en bruikbaarheid van medische gegevens alsmede op het gebied van implementaties van informatietoepassingen in de gezondheidszorg.

Opleidingen

Renske heeft twee universitaire Master opleidingen afgerond: Medische Informatiekunde (MIK) aan de Universiteit van Amsterdam (1997-2001) en Zorgmanagement (ZoMa) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2003-2004). Tijdens de studie MIK heeft zij zich vooral gericht op de opslag en ontsluiting van informatie, waarbij de nadruk lag op het toepassen van zorginformatie. Bij ZoMa heeft Renske met name aandacht besteed aan veranderkundige aspecten die ICT in de zorg met zich meebrengen.

Loopbaan

Renske Los

Na haar studie MIK heeft Renske een promotieonderzoek afgerond aan de Erasmus Universiteit. Bij de afdeling Medische Informatica onderzocht zij de mogelijkheden en beperkingen van het gestructureerd vastleggen van de medische verslaglegging en het gebruik van deze gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Dit werk leidde uiteindelijk tot een proefschrift getiteld "Supporting Uniform Representation of Data. Structuring Medical Narratives for Care and Research" en een promotie tot doctor in de Medische Informatica. Naast haar promotieonderzoek heeft Renske ook meegewerkt aan diverse projecten zoals de inventarisatie van elektronische dienstwaarneming bij huisartsen. Renske heeft tevens als consultant gewerkt voor een internationale leverancier van informatiesystemen voor ziekenhuizen en GGZ-instellingen.